Общи

Моите дипломи

За някои политически личности дипломите им за завършено образование са тайна. Аз нямам какво да крия. Разбира се много се гордея и с победите си на олимпиадите по информатика още от далечната 1987ма година. Не по-малко и със знанията и опита, които съм придобил след завършване на формалното образование.