Мои публикации

Парите на София: ще стане ли по-добро място за живеене (в.Капитал 25.01.2019)

В заключение трябва да се каже, че за да стане нашия град по-добро място за живеене, то той се нуждае от много по амбициозен бюджет, подкрепен с по-активна работа на администрацията за повишаване на събираемостта на приходите, от оптимизация на част от текущите разходи, както и от финансовото и административно подсигуряване на приетите стратегии и планове.