Без категория

За градоустройството на София

Това как ще бъде застроен и уреден нашия град се определя от няколко основни документа. Общ устройствен план (ОУП) Това е документът, който определя в коя част от Столична община какво ще се строи, къде задължително ще има зелени площи и къде обществени сгради. Още по-важно – той определя и параметрите на застрояване. Има три […]

Без категория

Защо се кандидатирам за общински съветник

Смятам че мога да допринеса в бъдещото управление на София като човек с натрупан опит, със сериозен набор от знания, доказал че е готов да работи за доброто на общността и да помага на другите.

Без категория

За Мен

Роден съм през 1975 година в град София До 12ти клас съм учил в 119 СОУ в кв. Изток. Обучавах се по т.нар. Сендовска система. Завърших със специалност „Организатор бизнес мениджмънт“ От 1993 до 2001 учих в Технически университет гр. София факултет Автоматика специалност Системи и управление. От 1995 работя непрекъснато като през 1996 създавам […]