Столична община

Моят ангажимент като общински съветник

Моите приоритети в Столичен общински съвет: Прозрачна и ефективна община Достъпна градска среда Обновени училища Зони за отдих и спорт във всеки квартал Конкретни мерки, за които ще работя: Публикуване на всички доклади заедно с протоколите от комисиите преди обсъждането им в СОС. Публикуване на пълните протоколи от заседанията на СОС заедно със списъците от […]