Заявления за достъп до обществена информация

Платени глоби към Столична община

Кметът на нашия град много пъти обяснява за наложени сериозни глоби за некачествено изпълнение. Затова реших да проверя какво всъщност е влезнало в столичния бюджет. Тъй като съм прекрасно запознат с трудностите, които изпитва нашата администрация, когато трябва да вади справки от електронната им система, то ограничих питането си само до най-големите глоби (над 100 […]