Заявления за достъп до обществена информация

За непрозрачните общински дружества

Столична община има приета Наредба за дейността на общинските дружества. Според един текст в нея следва всяко тримесечие да се публикуват техните междинни отчети. Когато в началото на октомври след дълго чакане видях, че все още липсват данните за полугодието, пуснах сигнал до СО. Само след един месец получих показания отговор от зам.кмета по финанси […]