Столична община

Моят ангажимент като общински съветник

Моите приоритети в Столичен общински съвет:

 1. Прозрачна и ефективна община
 2. Достъпна градска среда
 3. Обновени училища
 4. Зони за отдих и спорт във всеки квартал

Конкретни мерки, за които ще работя:

 • Публикуване на всички доклади заедно с протоколите от комисиите преди обсъждането им в СОС.
 • Публикуване на пълните протоколи от заседанията на СОС заедно със списъците от поименното гласуване.
 • Подобряване събираемостта на приходите от данъци и такси.
 • Подобряване работата на столичен инспекторат, реално санкциониране на всички нарушения на граждани и юридически лица.
 • Оптимизиране на администрацията на СО и на разходите за издръжката й.
 • Пренасочване на средства от големи проекти със съмнителен ефект към поддръжка на образователната инфраструктура и инфраструктурата в кварталите (тротоари, квартални улици, места за паркиране, квартални градинки и спортни площадки).
 • Силно завишаване на изискванията към качеството и сроковете на изпълнение на ремонтните дейности, много по-високи санкции за неизпълнение клаузите в договорите, вкл. и прекратяване на договора на всеки етап при значително отклонение в сроковете или в заложените качествени показатели.
 • Увеличаване на бюджета за изкупуване на земя; приемане на конкретна програма за придобиване на всички частни терени предвидени за обществени функции чрез замяна или изкупуване.
 • Децентрализация на бюджета на Столична община. Предоставяне на възможност всеки район да определя проекти, в които да се инвестират между 10 и 20% от приходите от данък сгради формирани в района.
 • Възстановяване на работата на въжените съоръжения, поддръжка на всички туристически алеи, обособяване на достатъчен брой велотрасета, ограничаване на достъпа на лични МПС в Природен парк Витоша.

Проекти в моя район Младост:

 • Изграждане на бул. Копенхаген.
 • Възстановяване на детска градина в Младост 1 до бл.46, която се използва от служба Социално подпомагане.
 • Изграждане на детска градина в Младост 1 между бл.72 и бл.73.
 • Приемане на Подробни устройствени планове (ПУП) за парк Въртопо и парк Източен.
 • Осигуряване на средства за реализиране на парк Младост 1.
 • Изграждане на предвидените в ПУП на Младост велоалеи.
 • Изграждане на етажни паркинги във всеки квартал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *